Persbericht Gratis beweegworkshops voor ouderen

27/09/2016 geplaatst in Actueel

Persbericht

Gratis beweegworkshops voor ouderen in verzorgingshuizen

De Week van de Acupunctuur zet zich in voor valpreventie

Utrecht, 26 september 2016 7 oktober is het Nationale Ouderendag, een dag waarop onze ouderen flink in het zonnetje worden gezet. Tijdens de Week van
de Acupunctuur (3 t/m 9 oktober) worden speciaal voor ouderen beweegworkshops (taiji/qigong) gegeven in verzorgingshuizen in het midden van het land. Zo worden ouderen geholpen de kans op een valpartij te verkleinen en pijn te voorkomen.

Valpreventie

Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis letsel op waarvoor behandeling op de afdeling Spoedeisend Hulp noodzakelijk is. Vrijwel al deze slachtoffers lopen hun letsel op door een val. Een succesvolle interventie die de kans op een valincident verkleint, is een beweegprogramma dat is gericht op mobiliteit, spierkracht en balans. (https://www.veiligheid.nl/valpreventie). De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) voorziet in een beweegprogramma waarvan inmiddels wetenschappelijk is aangetoond dat het de kans op valincidenten bij ouderen verkleint; Taiji/Qigong (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26865039)

Workshops

Tijdens de Week van de Acupunctuur geven TCG-therapeuten in de provincie Utrecht gratis workshops taiji/qigong aan bewoners van een aantal verzorgingshuizen. Hiermee willen zij de aandacht vestigen op de vele voordelen van deze manier van bewegen voor ouderen, waarvan valpreventie er één is.

Over de Week van de Acupunctuur

In het hele land worden vanuit de praktijken verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en workshops. Op www.weekvandeacupunctuur.nl is te zien welke therapeuten meedoen en wat ze organiseren. Ook is op deze website uitgebreide informatie beschikbaar over de achtergrond van TCG en er zijn ervaringsverhalen van patiënten te lezen.

De Week van de Acupunctuur is een initiatief van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) en Zhong (beroepsvereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde). De twee verenigingen slaan de handen ineen om de Traditionele Chinese Geneeskunde onder de aandacht te brengen van pijnpatiënten.

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) is een beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten. De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (ZHONG) is een beroepsvereniging voor TCG-therapeuten. Beide verenigingen zetten zich in voor hun leden, voor de kwaliteitsbewaking van de beroepsuitoefening en voor de erkenning van Traditionele Chinese Geneeskunde.

Noot aan de redactie:

Neem voor meer informatie over de workshops of voor een interview contact op met:Marieke Kramer, TCG-therapeut: 0645162712